Δικαιολογητικά Στεγαστικών Δανείων

 
Δικαιολογητικά Στεγαστικών Δανείων
Μπορείτε να πάρετε άμεσα οικονομική προέγγριση, συγκεντρώνοντας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγγρισης
 
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις)
 • Φωτοτυπία των 3 ετών Εκκαθαριστικών Φόρου Εισοδήματος και τις 3 ετών φορολογικές δηλώσεις (Ε1)
 • Φωτοτυπία Τελευταίας Βεβαίωσης Αποδοχών
 • Τραπεζική Ενημερότητα (εάν υπάρχουν δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε άλλες Τράπεζες)
 • Φωτοτυπία του τελευταίας δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Ε9)
 • Δήλωση μισθωμάτων (Ε2) εφόσον υπάρχουν εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων

 •  
   
  Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Μέτοχοι Ο.Ε. & Ε.Ε.

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις)
 • Φωτοτυπία των 3 ετών Εκκαθαριστικών Φόρου Εισοδήματος και 3 ετών φορολογικές δηλώσεις (Ε1)
 • Φωτοτυπία 3 Τελευταίων Ε3 (δεν απαιτείται για ιατρούς, δικηγόρους και λογιστές)
 • Τραπεζική Ενημερότητα (εάν υπάρχουν δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε άλλες Τράπεζες)
 • Φωτοτυπία του τελευταίας δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Ε9)
 • Δήλωση μισθωμάτων (Ε2) εφόσον υπάρχουν εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων

 •  
   
  Μέτοχοι Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις)
 • Φωτοτυπία 3 Τελευταίων Εκκαθαριστικών Φόρου Εισοδήματος
 • Φωτοτυπία 2 Τελευταίων Ισολογισμών Εταιρείας
 • Τραπεζική Ενημερότητα (εάν υπάρχουν δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε άλλες Τράπεζες)
 • Φωτοτυπία του τελευταίας δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Ε9)
 • Δήλωση μισθωμάτων (Ε2) εφόσον υπάρχουν εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων

 •    Τα παρακάτω δικαιολογητικά ακινήτου, μπορούν να συγκεντρωθούν και μετά την Οικονομική Προέγγριση:

  Δικαιολογητικά Ακινήτου για την Τελική Έγκριση
   
 • Τίτλος Κτήσης (Φωτοτυπία Επικυρωμένου)
 • Οικοδομική Άδεια (Φωτοτυπία - δεν απαιτείται για όροφο πολυκατοικίας πλην του τελευταίου)
 • Σχέδιο Κάτοψης (Φωτοτυπία του θεωρημένου της Πολεοδομίας)
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα (Φωτοτυπία του θεωρημένου της Πολεοδομίας)
 • Προϋπολογισμός Έργων ΜΟΝΟ για Επισκευή / Κατασκευή / Αποπεράτωση (Έντυπο Τράπεζας)Κτηματογραφικό Απόσπασμα, εάν το ακίνητο έχει κτηματογραφηθεί στο όνομα του τρέχοντος ιδιοκτήτη το οποίο θα πρέπει να προορίζεται 'για δικαστική χρήση' (για την Προσημείωση)

 •  
   
  No 1 site on-line τραπεζικών δανείων
  ΚΕΡΔΙΣΤΕ χρόνο και χρήμα

         210-92.13.380           e-mail us 

  Click to Call
  Click to Chat
  About Us
  Διαχείριση
  Υποψήφιοι συνεργάτες

   


  Δείτε κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη αίτηση.


   
   
   
   
   
   
   


  Μάθετε περισσότερα για το στεγαστικό σας δάνειο:

  Στεγαστικά Δάνεια - Οδηγίες
   
   
 • Στεγαστικά Δάνεια
 •  
 • Επιλογή Στεγαστικού δανείου
 •  
 • Οδηγός χορήγησης Στεγαστικού δανείου
 •  
 • Επιτόκια στεγαστικών δανείων
 •  
 • Έξοδα στεγαστικού δανείου