Έξοδα Στεγαστικού Δανείου

 

Έξοδα Στεγαστικού Δανείου


Ο κύριος ενεχόμενος ενός στεγαστικού δανείου θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τα έξοδα που θα τον επιβαρύνουν από την εισαγωγή του αιτήματος μέχρι και την εκταμίευση αυτού.

Η κάθε τράπεζα βάζει τους δικούς της όρους και τις δικές τους χρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα ο πελάτης επιβαρύνεται με τα παρακάτω έξοδα για το στεγαστικό του δάνειο:

 • Εφάπαξ δαπάνη για την οικονομική προέγκριση (συνήθως αυτό το ποσό ανέρχεται σε 50-60 ευρώ) . Αυτό το ποσό δεν επιστρέφεται στον πελάτη ακόμη και αν βρίσκεται στο στάδιο του τεχνικού και νομικού ελέγχου και για κάποιο λόγο απορριφθεί το αίτημα του.
 • Εφάπαξ δαπάνη έγκρισης και ελέγχων (συνήθως κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσό του δανείου και υπολογίζεται 350 - 3000 ευρώ. Μερικές τράπεζες καθορίζουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό ως εφάπαξ έξοδα έγκρισης υπάρχουν και άλλες τράπεζες οι οποίες συμψηφίζουν το ποσό αυτό με τα έξοδα της προέγκρισης, μετά την έγκριση του δανείου σε όλες τις περιπτώσεις οι τράπεζες κάνουν μεγάλες εκπτώσεις γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση η τράπεζα επειδή αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο για την χορήγηση δανείου, θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι το ακίνητο που θα χρηματοδοτήσει δεν έχει καμία νομική εκκρεμότητα όσο αφορά στους τίτλους ιδιοκτησίας. Μερικές τράπεζες συμπεριλαμβάνουν στα έξοδα, το ποσό που δαπανήθηκε για τον νομικό έλεγχο καθώς και το κόστος που απαιτείται για τον μηχανικό που θα προβεί στην αυτοψία του ακινήτου.
 • Έξοδα παράστασης δικηγόρου: σε όλα τα στεγαστικά δάνεια με εξασφάλιση ακινήτου θα πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση για προσημείωση του ακινήτου. Γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει να παραστεί δικηγόρος στο δικαστήριο το κόστος κυμαίνεται από 150 - 250 ευρώ.
 • Έξοδα υποθυκοφυλακείου: ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με περίπου 1% του ποσού του δανείου.

  Μάθετε περισσότερα για το στεγαστικό σας δάνειο:
 •  

  Στεγαστικά Δάνεια - Οδηγίες
   
   
 • Στεγαστικά Δάνεια
 •  
 • Επιλογή Στεγαστικού δανείου
 •  
 • Οδηγός χορήγησης Στεγαστικού δανείου
 •  
 • Δικαιολογητικά στεγαστικού δανείου
 •  
 • Επιτόκια στεγαστικών δανείων
 •  
  No 1 site on-line τραπεζικών δανείων
  ΚΕΡΔΙΣΤΕ χρόνο και χρήμα

         210-92.13.380           e-mail us 

  Click to Call
  Click to Chat
  About Us
  Διαχείριση
  Υποψήφιοι συνεργάτες

   


  Δείτε κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη αίτηση.