Επιλογή στεγαστικού δανείου για αγορά κατοικίας

 

Επιλογή στεγαστικού δανείου για αγορά κατοικίας


Η αγορά ακινήτου αποτελεί για πολλούς πρωταρχικό στόχο. Αυτό συμβαίνει διότι με την αγορά ακινήτου βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του. Βέβαια για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο οφειλέτης να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις καθώς επίσης και στις καθημερινές του ανάγκες. Γι ' αυτό η επιλογή του δανειακού προγράμματος είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος η οποία θα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος μέχρι την τελική επιλογή του. Για παράδειγμα θεωρείται σωστή επιλογή στεγαστικού δανείου όταν η δόση αναλογεί περίπου στο ποσό ενός ενοικίου (Υπολογίστε τη δόση του δανείου σας). Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι και η ασφάλεια κατοικίας από σεισμό και πυρκαγιά που είναι υποχρεωτική πλέον κατά τη διάρκεια του δανείου.
Είναι πολύ σημαντικό διότι το ακίνητο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για το οποίο έχετε επενδύσει όχι μόνο χρήματα αλλά υπάρχει και συναισθηματικό δέσιμο. Καθημερινά μπορεί το ακίνητο σας να έρχεται αντιμέτωπο με φυσικούς κινδύνους ή με κακόβουλες ενέργειες άλλων. Γι' αυτό οφείλεται να προστατέψετε από πάσης φύσης κινδύνους το ακίνητο σας που το έχετε αποκτήσει με κόπο.
Επίσης οι τράπεζες με την χορήγηση στεγαστικού δανείου μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους την δυνατότητα χορήγησης προνομιακών τραπεζικών προϊόντων όπως καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες με πολύ ευνοϊκούς όρους.


Επιλογή καταλληλότερου στεγαστικού δανείου


Επειδή η χορήγηση στεγαστικού δανείου αποτελεί μια πολύ σημαντική απόφαση θεωρούμε ότι η ουσιαστική ενημέρωση βοηθά στην αποφυγή λανθασμένων κινήσεων.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα βήματα για την επιλογή του καταλληλότερου δανειακού προγράμματος:

 • Ένα από τα βασικότερα βήματα για την επιλογή δανειακού προγράμματος είναι η πολύ καλή ενημέρωση και έρευνα αγοράς σχετικά με το ακίνητο που προτίθεται για αγορά ή για επισκευή. Έχοντας μια πιο σφαιρικότερη άποψη μπορείτε να γνωρίζετε ποιο είναι το κόστος υλοποίησης των ενεργειών αυτών.
 • Έχοντας υπόψη το πρώτο βήμα, θα μπορέσετε να υπολογίσετε βάσει της αξίας του ακινήτου, τα χρήματα με τα οποία θα προβείτε σε αυτοχρηματοδότηση, καθώς το ποσοστό της αξίας του ακινήτου το οποίο θα καλυφθεί μέσω του στεγαστικού δανείου.
 • Μία ακόμη βασική παράμετρος, είναι η αξιολόγηση των οικονομικών δυνατοτήτων σας. Θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι οικογενειακές ανάγκες και οι ανάγκες διαβίωσης, έτσι ώστε η δόση που θα καταβάλλετε για το στεγαστικό σας δάνειο να είναι ανάλογη αυτών
 • Το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου είναι ένας παράγοντας που πρέπει να αξιολογηθεί εξ' αρχής, ότι βάσει αυτής καθορίζεται και το ύψος της δόσης.
 • Επίσης είναι και η επιλογή μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.
 • Με την βοήθεια των εναλλακτικών επιλογών τραπεζών μπορείτε να συγκρίνετε τα δανειακά τους προγράμματα, τα επιτόκια τους κλπ.
 • Κάντε online την σύγκριση και την επιλογή στεγαστικού δανείου.

  Μάθετε περισσότερα για το στεγαστικό σας δάνειο:
 •  

  Στεγαστικά Δάνεια - Οδηγίες
   
   
 • Στεγαστικά Δάνεια
 •  
 • Οδηγός χορήγησης Στεγαστικού δανείου
 •  
 • Δικαιολογητικά στεγαστικού δανείου
 •  
 • Επιτόκια στεγαστικών δανείων
 •  
 • Έξοδα στεγαστικού δανείου
 •  
  No 1 site on-line τραπεζικών δανείων
  ΚΕΡΔΙΣΤΕ χρόνο και χρήμα

         210-92.13.380           e-mail us 

  Click to Call
  Click to Chat
  About Us
  Διαχείριση
  Υποψήφιοι συνεργάτες

   


  Δείτε κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη αίτηση.