Επιτόκια καταναλωτικών δανείων

 

Επιτόκια καταναλωτικών δανείων


Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε σταθερό επιτόκιο και κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς και στο συνδυασμό και των δυο.

Πιο αναλυτικά τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων χωρίζονται ώς εξής:

 • Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο: σ' αυτή την περίπτωση υπάρχει επιτόκιο αναφορά το οποίο προσαυξάνεται με το περιθώριο κέρδους της τράπεζας. Επειδή τα περιθώρια κέρδους από τράπεζα σε τράπεζα διαφέρουν γι' αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε.

 • Δάνεια σταθερού επιτοκίου: αφορά στα δάνεια που το επιτόκιο είναι σταθερό καθ' όλη την διάρκεια του δανείου και συνεπώςπαραμένει σταθερή και η δόση. Λόγω της σταθερότητας που παρέχεται, δεν υπάρχουν μεταβολές από ενδεχόμενη αύξηση ή μείωση των επιτοκίων στην αγορά.

 • Δάνεια με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο: σ' αυτή την περίπτωση για ένα χρονικό διάστημα το δάνειο εκτοκίζεται με σταθερό επιτόκιο και μετά την λήξη αυτής με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο ορίζεται βάσει των δεδομένων που υπάρχουν εκείνη τη δεδομένη στιγμή στην αγορά. Σε περίπτωση που τα επιτόκια έχουν ανοδικές τάσεις, είναι συχνό φαινόμενο η δόση να είναι μεγαλύτερη στην κυμαινόμενη περίοδο σε σχέση με αυτή της σταθερής περιόδου.

  Πλεονεκτήματα σταθερού επιτοκίου

 • Όπως και στα στεγαστικά έτσι και στα καταναλωτικά ο πελάτης μπορεί να προφυλαχθεί από πιθανή αύξηση των επιτοκίων
 • Μπορεί ο δανειολήπτης να καθορίσει καλύτερα τον μηνιαίο του προϋπολογισμό

  Μειονεκτήματα σταθερού επιτοκίου

 • Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων ο πελάτης δεν μπορεί να επωφεληθεί με την ανάλογη μείωση της δόσης του
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε πρόωρη εξόφληση του δανείου του θα επιβαρυνθεί με το λεγόμενο 'πέναλτυ'
 • Επίσης θεωρείτε αρκετά δύσκολο στο να προβλεφθεί το επιτόκιο που θα επικρατεί στην αγορά μετά την λήξη της σταθερής περιόδου

  Πλεονεκτήματα κυμαινόμενου επιτοκίου

 • Οι δόσεις του δανείου είναι χαμηλότερες σε περιόδους που υπάρχουν πτωτικές στάσεις στα επιτόκια.
 • Δίνεται η δυνατότητα καταβολής επιπλέον ποσού από την δόση, έτσι ώστε να μειώνεται το κεφάλαιο και συνεπώς και η διάρκεια αποπληρωμής.

  Μειονεκτήματα κυμαινόμενου επιτοκίου

 • Είναι δύσκολος ο οικονομικός προϋπολογισμός του δανειζόμενου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων
 • Σε περίπτωση αύξησης των επιτοκίων ο πελάτης θα έχει πιο αυξημένη δόση

 •  
  Μάθετε περισσότερα για το καταναλωτικό σας δάνειο:

  Καταναλωτικά Δάνεια - Οδηγίες
   
 • Καταναλωτικά Δάνεια
 •  
 • Κατηγορίες Καταναλωτικών Δανείων
 •  
 • Επιλογή Καταναλωτικού Δανείου
 •  
 • Δικαιολογητικά Καταναλωτικών Δανείων
 •  
  No 1 site on-line τραπεζικών δανείων
  ΚΕΡΔΙΣΤΕ χρόνο και χρήμα

         210-92.13.380           e-mail us 

  Click to Call
  Click to Chat
  About Us
  Διαχείριση
  Υποψήφιοι συνεργάτες

   


  Δείτε κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη αίτηση.