Είδη επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια. Σταθερό & κυμαινόμενο επιτόκιο

 

Είδη Επιτοκίου στα Στεγαστικά Δάνεια


Υπάρχουν 2 είδη επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια: σταθερό επιτόκιο και κυμαινόμενο επιτόκιο. Πιο αναλυτικά:
Σταθερό επιτόκιο: δίνετε στον πελάτη η δυνατότητα σταθερού επιτοκίου για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη αυτού συνήθως το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.
Κυμαινόμενο επιτόκιο: σε αυτή την περίπτωση το επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς. Έτσι με αύξηση των επιτοκίων ο πελάτης καλείται να καταβάλλει περισσότερους τόκους ενώ με την μείωση των επιτοκίων οι τόκοι θα είναι λιγότεροι.

Πλεονεκτήματα κυμαινόμενου επιτοκίου


Τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:
 • Συνήθως το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι χαμηλότερο από ένα σταθερό
 • Με την πτωτική στάση των επιτοκίων μειώνεται και η δόση δανείου
 • Υπάρχει δυνατότητα προεξόφλησης του δανείου χωρίς οικονομικές κυρώσεις
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής του κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερό βάσει των σταθερών επιτοκίων που επικρατούν τη δεδομένη χρονική στιγμή στην αγορά. Προϋπόθεση αυτής της μετατροπής είναι να αναφέρεται αυτός ο όρος στην σύμβαση του δανείου.

  Το κύριο μειονέκτημα του κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ότι με την άνοδο των επιτοκίων αυξάνεται και η δόση αυτού.

  Πλεονεκτήματα σταθερού επιτοκίου


  Τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:
 • Βασικό πλεονέκτημα του σταθερού επιτοκίου είναι ότι ο δανειολήπτης γνωρίζει με ακρίβεια ποια είναι η μηνιαία του δόση
 • Δεν επηρεάζεται καθόλου το επιτόκιο του σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης των επιτοκίων
 • Με το σταθερό επιτόκιο ο πελάτης μπορεί να προγραμματίσει τον μηνιαίο του προϋπολογισμό.

  Μειονεκτήματα σταθερού επιτοκίου


 • Σε περίπτωση πτώσης των επιτοκίων ο δανειολήπτης δεν μπορεί να επωφεληθεί.
 • Επίσης σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου ο πελάτης επιβαρύνεται με κάποια σχετική χρέωση
 • Μετά την λήξη της σταθερής περιόδου επέρχεται η κυμαινομένη περίοδος για την οποία είναι δύσκολη η πρόβλεψη των επιτοκίων
 • Επίσης επειδή τα σταθερά επιτόκια αποτελούν μακροχρόνια δέσμευση για τις τράπεζες τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα.

  Μάθετε περισσότερα για το στεγαστικό σας δάνειο:
 •  

  Στεγαστικά Δάνεια - Οδηγίες
   
   
 • Στεγαστικά Δάνεια
 •  
 • Επιλογή Στεγαστικού δανείου
 •  
 • Οδηγός χορήγησης Στεγαστικού δανείου
 •  
 • Δικαιολογητικά στεγαστικού δανείου
 •  
 • Έξοδα στεγαστικού δανείου
 •  
  No 1 site on-line τραπεζικών δανείων
  ΚΕΡΔΙΣΤΕ χρόνο και χρήμα

         210-92.13.380           e-mail us 

  Click to Call
  Click to Chat
  About Us
  Διαχείριση
  Υποψήφιοι συνεργάτες

   


  Δείτε κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη αίτηση.