Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν Επιλέξιμες κατοικίες και ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προυποθέσεις:

Το ατομικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του ενδιαφερόμενου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα €60.000 ή το οικογενειακό ετήσιο δηλωθέν τα €80.000 €.
Το ακίνητο υφίσταται νόμιμα (διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο).
Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης < €2.100/τ.μ.
Το ακίνητο μπορεί να είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμερίσμα πολυκατοικίας, ή πολυκατοικία ως ενιαίο κτίριο.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι κατοικία ή να έχει χρησιμοποιηθεί ως κατοικία τα 3 τελευταία έτη.
Το ακίνητο έχει καταταχθεί με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης δεν υπερβαίνει τα €15.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).