Καταναλωτικά Δάνεια - Οδηγός για Καταναλωτικά Δάνεια

 

Καταναλωτικά Δάνεια


Η ενημέρωση αυτή στοχεύει στο να σας πληροφορήσει διεξοδικά, για τα καταναλωτικά δάνεια και να σας κατευθύνει προς την καλύτερη επιλογή, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας. Στόχος μας είναι να σας ενημερώσουμε για όλους τους τύπους των καταναλωτικών δανείων και να σας επισημάνουμε τις πτυχές του δανείου, οι οποίες χρήζουν μεγάλης προσοχής. Επίσης μπορείτε να συγκρίνετε τα καταναλωτικά προϊόντα διάφορών τραπεζών και να καταλήξετε στο πιο συμφέρον προϊόν για εσάς.

Καταναλωτικό δάνειο ορίζεται το δάνειο το οποίο χορηγείται για την κάλυψη προσωπικών αναγκών ή για την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνήθως το ποσό των καταναλωτικών δανείων δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ και το 65% του ποσού που αιτείται ο δανειζόμενος. Υπάρχει περίπτωση στην οποία το αιτούμενο ποσό δεν δίνεται απευθείας στον πελάτη, αλλά αποδίδεται στον έμπορο από τον οποίο έγινε η αγοραπωλησία η οποία χρηματοδοτήθηκε από το δάνειο.

Υπάρχουν και περιπτώσεις καταναλωτικών δανείων, τα οποία δεν αφορούν σε αγορά προϊόντων και ως εκ τούτου ο δανειζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δικαιολογητικά αγοράς. Συνήθως η αποπληρωμή των καταναλωτικών δανείων, γίνεται με την μηνιαία καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου του θα έχει χαμηλές δόσεις αλλά θα υποστεί το βάρος των υψηλών τόκων. Από την άλλη μεριά, έχοντας μικρή διάρκεια αποπληρωμής οι μηνιαίες δόσεις είναι υψηλότερες και οι τόκοι χαμηλότεροι.

Όσο αφορά στην μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση του καταναλωτικού δανείου και τις επιπτώσεις από αυτήν την ενέργεια, θα πρέπει να το συζητήσετε με την τράπεζα σας,για να μάθετε εάν είναι συμφέρουσα λύση για εσάς ή όχι.

 
Μάθετε περισσότερα για το καταναλωτικό σας δάνειο:

Καταναλωτικά Δάνεια - Οδηγίες
 
 • Κατηγορίες Καταναλωτικών Δανείων
 •  
 • Επιτόκια Καταναλωτικών Δανείων
 •  
 • Επιλογή Καταναλωτικού Δανείου
 •  
 • Δικαιολογητικά Καταναλωτικών Δανείων
 •  
  No 1 site on-line τραπεζικών δανείων
  ΚΕΡΔΙΣΤΕ χρόνο και χρήμα

         210-92.13.380           e-mail us 

  Click to Call
  Click to Chat
  About Us
  Διαχείριση
  Υποψήφιοι συνεργάτες

   


  Δείτε κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη αίτηση.