Κατηγορίες καταναλωτικών δανείων

 

Κατηγορίες καταναλωτικών δανείων


Τα καταναλωτικά δάνεια μπορούμε να τα αναλύσουμε αρχικά ανάλογα με το σκοπό τους, έτσι έχουμε:

Προσωπικά Δάνεια: Πρόκειται για δάνειο που αφορά σε κάλυψη προσωπικών αναγκών του δανειολήπτη. Τα επιτόκια των προσωπικών δανείων, είναι υψηλότερα από τα καταναλωτικά. Το ποσό του δανείου καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Δάνεια αγοράς αυτοκινήτων: πρόκειται για δάνεια τα οποία χορηγούνται για την απόκτηση αυτοκινήτου. Συνήθως για αυτή τη διαδικασία μεσολαβούν οι αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων, στις οποίες διενεργείτε η αγορά και γι' αυτό τον λόγο ο δανειζόμενος δεν οφείλει να υποβάλει αίτηση στην τράπεζα. Επειδή με την χορήγηση δανείου αγοράς αυτοκινήτου παρακρατείται η κυριότητα του οχήματος από την τράπεζα μέχρι την αποπληρωμή του, τα επιτόκια είναι χαμηλότερα σε σχέση με τα καταναλωτικά δάνεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις που τα επιτόκια είναι ακόμη πιο χαμηλά και αυτό συμβαίνει ότι η αντιπροσωπεία μεσολαβήσει για την χορήγηση του δανείου. Προς εξασσφάλιση της τράπεζας για όλη τη διάρκεια του δανείου, το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο με μεικτή ασφάλεια και βεβαία να καλύπτονται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς και κλοπής.

Δάνεια για εγκατάσταση φυσικού αερίου: για να χορηγηθεί δάνειο για εγκατάσταση φυσικού αερίου θα πρέπει να προσκομιστεί στην τράπεζα βεβαίωση από τον μηχανικό.

Δάνεια μεταφοράς οφειλών: πρόκειται για δάνειο που χορηγείτε στον δανειζόμενο, ώστε να προβεί σε μεταφορά τους χρέους ενός ή ακόμη και περισσότερων δανειακών υποχρεώσεων σε ένα λογαριασμό.Ττα δάνεια μεταφοράς οφειλών προτιμούνται, λόγω του ότι ο πελάτης έχει την δυνατότητα να πετύχει καλύτερους όρους και συνεπώς χαμηλότερη δόση. Αυτό συμβαίνει επειδή μεγαλώνει ο χρόνος αποπληρωμής της οφειλής, που αυτό συνεπάγεται με μείωση επιτοκίου.

Overdraft: Πρόκειται για μια έμμεση μορφή δανεισμού. Συγκεκριμένα από τον προσωπικό λογαριασμό καταθέσεων του πελάτη, υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση που εξαντληθούν τα χρήματα να προβούν σε υπερανάληψη ενός ποσού, για το ποσό αυτό ο πελάτης επιβαρύνεται με τόκους μέχρι τη στιγμή που θα τακτοποιήσει την οφειλή του. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυτό δεν καλύπτεται με δόσεις.

Δάνεια εξόφλησης οφειλών προς το δημόσιο: πρόκειται για δάνεια στα οποία ο πελάτης καλείται να προβεί σε τακτοποίηση των οφειλών του σε κρατικούς οργανισμούς . σε αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτήσουν το 100% των οφειλών.Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες καταναλωτικών δανείου υπάρχουν και τα εξής:

 • Μετοχοδάνεια
 • Δάνεια διακοπών
 • Δάνεια σκαφών αναψυχής
 • Δάνεια οικιακού εξοπλισμού
 • Δάνεια γάμου
 • Φοιτητικά δάνεια - Δάνεια Σπουδών

 •  
  Μάθετε περισσότερα για το καταναλωτικό σας δάνειο:

  Καταναλωτικά Δάνεια - Οδηγίες
   
 • Καταναλωτικά Δάνεια
 •  
 • Επιτόκια Καταναλωτικών Δανείων
 •  
 • Επιλογή Καταναλωτικού Δανείου
 •  
 • Δικαιολογητικά Καταναλωτικών Δανείων
 •  
  No 1 site on-line τραπεζικών δανείων
  ΚΕΡΔΙΣΤΕ χρόνο και χρήμα

         210-92.13.380           e-mail us 

  Click to Call
  Click to Chat
  About Us
  Διαχείριση
  Υποψήφιοι συνεργάτες

   


  Δείτε κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη αίτηση.