Κερδίστε εισόδημα από τη στέγη σας!
 
Εγκαταστήστε φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη σας, κάντε σύμβαση με τη Δ.Ε.Η. για το ρεύμα που παράγετε... και κερδίστε έως 7.500 € ετησίως σταθερά για 25 χρόνια!!

e-Φυλλάδιο


Δείτε το video (ανοίξτε τον ήχο)
Solar Calculator
 Δείτε το όφελός σας με τη Loan24
Περιοχή *
Στέγη (m2) *
Κατεύθυνση *
Σκίαση *
Κλίση Στέγης *
 
Στα επόμενα 25 χρόνια,
θα έχετε έσοδα:€ _ _ _ _ _ _