Οδηγός Στεγαστικών Δανείων- Οδηγός Καταναλωτικών Δανείων

 

Οδηγός Δανείων


Οδηγός για Φωτοβολταϊκά Δάνεια

Με τον όρο φωτοβολταικό δάνειο εννοούμε την χορήγηση πίστωσης σε κάποιον ιδιώτη έτσι ώστε να προβεί στην απόκτηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels στην τάρατσα η τη στέγη του και να πουλάει το ρεύμα που παράγει στη ΔΕΗ(ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009).
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΦΒΣ) σε στέγες/ταράτσες απευθύνεται κυρίως στους ιδιώτες και όχι σε επιχειρήσεις και έχει διπλό χαρακτήρα: α) αυτόν της επένδυσης, και β) αυτόν της καλλιέργειας και ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης των πολιτών. Αξίζει ιδιαίτερα να αντιμετωπιστεί ως επενδυτική πρόταση από τους πολίτες που έχουν ακίνητο στην κυριότητά τους λόγω τεσσάρων ισχυρών παραγόντων :
1. Της 25ετούς Εγγυημένης Σύμβασης με την ΔΕΗ,
2. Του ποσού πώλησης του ρεύματος προς τη ΔΕΗ προς 0,25? την Κιλοβατώρα (KWh) που είναι από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη,
3. Της υψηλής ηλιοφάνειας της Ελλάδας που εξασφαλίζει κατά μέσο όρο απόδοση 1.600 κιλοβατώρες για κάθε 1 κιλοβάτ (KWh/KW) εγκατεστημένου ΦΒ Συστήματος, και τέλος
4. Του αφορολόγητου εισοδήματος που προκύπτει από την πώληση του ρεύματος στην ΔΕΗ
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μπορεί να αποφέρει καθαρά έσοδα μέχρι 80.000?. Δείτε για τη δική σας ταράτσα το Solar Calculator και υπολογίστε το κέρδος σας με ακρίβεια.
Η διαδικασία είναι περίπλοκη αλλά μπορούμε να σας βοηθήσουμε αναλαμβάνοντας βήμα βήμα από τη χρηματοδότηση μέχρι την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τον εύχρηστο Οδηγο Φ/Β της Loan24 η να επεξεργαστείτε το ηλεκτρονικό μας φυλλάδιο και τέλος να γνωρίσετε οπωσδήποτε με ποιό τρόπο θα ασφαλίσετε τα Φ/Β.

Οδηγός για Στεγαστικά Δάνεια

Με τον όρο στεγαστικό δάνειο εννοούμε την χορήγηση πίστωσης σε κάποιον ιδιώτη έτσι ώστε να προβεί στην απόκτηση κάποιου ακινήτου ή την επισκευή του, στην αγορά οικοπέδου, την αγορά επαγγελματικής στέγης ή για την αναχρηματοδότηση μεταφορά στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από άλλες τράπεζες. Διαβάστε περισσότερα για το στεγαστικό σας δάνειο.

Η αγορά ακινήτου αποτελεί για πολλούς πρωταρχικό στόχο. Αυτό συμβαίνει διότι με την αγορά ακινήτου βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του. Βέβαια για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο οφειλέτης να μπορεί να αντεπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις καθώς επίσης και στις καθημερινές του ανάγκες. Διαβάστε περισσότερα για την επιλογή στεγαστικού δανείου.

Βήματα που χρειάζεται να γίνουν για την χορήγηση στεγαστικού δανείου. Διαβάστε ένα προς ένα τα βήματα που χρειάζεστε να κάνετε για να σας χορηγήσουν στεγαστικό δάνειο.

Υπάρχουν 2 είδη επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια: σταθερό επιτόκιο και κυμαινόμενο επιτόκιο. Ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διάφορων ειδών επιτοκίου καθώς και τη σημαίνει σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο.

Ο κύριος ενεχόμενος ενός στεγαστικού δανείου θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τα έξοδα που θα τον επιβαρύνουν από την εισαγωγή του αιτήματος μέχρι και την εκταμίευση αυτού. Η κάθε τράπεζα βάζει τους δικούς της όρους και τις δικές τους χρεώσεις. Διαβάστε αναλυτικά τα έξοδα για το στεγαστικό σας δάνειο.

Δικαιολογητικά για την οικονομική προσέγγιση καθώς και δικαιολογητικά ακινήτου για την τελική έγκριση του στεγαστικού δανείου. Αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έγκριση στεγαστικού δανείου.


Οδηγός για Καταναλωτικά Δάνεια

Καταναλωτικό δάνειο ορίζεται το δάνειο το οποίο χορηγείται για την κάλυψη προσωπικών αναγκών ή για την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τα καταναλωτικά δάνεια.

Κατηγορίες Καταναλωτικών Δανείων. Τα καταναλωτικά δάνεια χωρίζονται σε κατηγορίες όπως προσωπικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτου, δάνεια διακοπών, φοιτητικά δάνεια και μετοχοδάνεια. Ενημερωθείτε για όλες τις κατηγορίες καταναλωτικών δανείων.

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε σταθερό επιτόκιο και κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς και στο συνδυασμό και των δυο. Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη επιτοκίου καταναλωτικών δανείων.

Πώς να επιλέξετε καταναλωτικό δάνειο. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα καταναλωτικών δανείων. Ενημερωθείτε για το τί πρέπει να προσέξετε πριν επιλέξετε το καταναλωτικό σας δάνειο.

Δικαιολογητικά καταναλωτικών δανείων. Τι δικαιολογητικά χρειάζεστε αρχικά για να πάρετε έγκριση για το καταναλωτικό σας δάνειο.

 
No 1 site on-line τραπεζικών δανείων
ΚΕΡΔΙΣΤΕ χρόνο και χρήμα

       210-92.13.380           e-mail us 

Click to Call
Click to Chat
About Us
Διαχείριση
Υποψήφιοι συνεργάτες

 


Δείτε κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη αίτηση.

Πόσο μπορείτε να κερδίσετε
από τη στέγη σας;