Στεγαστικό Δάνειο - Τρόποι αποπληρωμής του στεγαστικού σας δανείου

 

Στεγαστικά Δάνεια


Με τον όρο στεγαστικό δάνειο εννοούμε την χορήγηση πίστωσης σε κάποιον ιδιώτη έτσι ώστε να προβεί στην απόκτηση κάποιου ακινήτου ή την επισκευή του, στην αγορά οικοπέδου, την αγορά επαγγελματικής στέγης ή για την αναχρηματοδότηση μεταφορά στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από άλλες τράπεζες.

Για την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου προς την τράπεζα υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:
 • Τοκοχρεωλυτικά στεγαστικά δάνεια. Σ' αυτή την περίπτωση στεγαστικού δανείου ο υπόχρεος θα πρέπει να καταβάλει κάθε μήνα στην τράπεζα το ποσό της δόσης που αναλογεί στο δάνειο που έχει λάβει. Η δόση περιλαμβάνει ένα μέρος των τόκων και ένα μέρος του κεφαλαίου. Στο αρχικό στάδιο αποπληρωμής του τοκοχρεωλυτικού δανείου ο πελάτης καλείτε να τακτοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό τόκων και μικρότερο κεφαλαίου και προς το τέλος του δανείου η σχέση αυτή αντιστρέφεται με αποτέλεσμα να πληρώνει περισσότερο κεφάλαιο και λιγότερο τόκο.
 • Στεγαστικά δάνεια τοκοπληρωμής. Σ' αυτή την περίπτωση στεγαστικού δανείου ο υπόχρεος τακτοποιεί κάθε μήνα τους τόκους που αναλογούν στο κεφάλαιο. Όσο αφορά στην αποπληρωμή του κεφαλαίου τακτοποιείται μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής: ο πελάτης καταβάλλει στην ασφαλιστική εταιρεία το ποσό το οποίο θα κατέθετε και στην τράπεζα. Η ασφαλιστική εταιρεία από μέρος της ασχολείται με την επένδυση αυτών των χρημάτων και βάσει των αποδόσεων τακτοποιείτε και η οφειλή προς την τράπεζα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να υπάρξει πιο άμεση πληρωμή του στεγαστικού δανείου. Για να γίνει αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει σωστή τοποθέτηση των χρημάτων.

  Και στις 2 περιπτώσεις αποπληρωμής στεγαστικού δανείου προς εξασφάλιση της τράπεζας το χρηματοδοτούμενο ακίνητο ή και κάποιο άλλο ακίνητο, προσημειώνεται και αποτελεί 'κτήμα' της τράπεζας μέχρι την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου.

  Μάθετε περισσότερα για το στεγαστικό σας δάνειο:
 •  

  Στεγαστικά Δάνεια - Οδηγίες
   
   
 • Επιλογή Στεγαστικού δανείου
 •  
 • Οδηγός χορήγησης Στεγαστικού δανείου
 •  
 • Δικαιολογητικά στεγαστικού δανείου
 •  
 • Επιτόκια στεγαστικών δανείων
 •  
 • Έξοδα στεγαστικού δανείου
 •  
  No 1 site on-line τραπεζικών δανείων
  ΚΕΡΔΙΣΤΕ χρόνο και χρήμα

         210-92.13.380           e-mail us 

  Click to Call
  Click to Chat
  About Us
  Διαχείριση
  Υποψήφιοι συνεργάτες

   


  Δείτε κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη αίτηση.